هشدار دادن روسیه پوتین شایعات آزادی بیان

هشدار دادن: روسیه پوتین شایعات آزادی بیان اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی با طرح تازه ترافیک از بین بردن می‌شود؟ ، زوج و فرد&quot، آیا &quot

دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور در تشریح جزییات طرح ترافیک پیشنهادی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره اینکه هنوز این طرح نهایی و تصویب نشده، اعتقاد

با طرح تازه ترافیک از بین بردن می‌شود؟ ، زوج و فرد&quot، آیا &quot

آیا "زوج و فرد" با طرح تازه ترافیک از بین بردن می شود؟

عبارات مهم : ایران

دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور در تشریح جزییات طرح ترافیک پیشنهادی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره اینکه هنوز این طرح نهایی و تصویب نشده، اعتقاد است که طرح تازه ترافیک تنها در صورتی می تواند به تصویب شورای ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران برسد که الزامات زیر ساختی طرح به تصویب پلیس راهور پایتخت کشور عزیزمان ایران برسد و قطعا در صورت تصویب و اجرای این طرح و برداشته شدن سهمیه ها، 118 هزار مجوز روزانه ورود به محدوده طرح ترافیک در اختیار تمام مردم قرار می گیرد.

پوریا محمدیان یزدی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح جزییات طرح ترافیک شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از ابتدای تصویب آن تا کنون و تغییرات صورت گرفته در این قانون گفت: از سال 1359 در پایتخت کشور عزیزمان ایران این طرح بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شروع شد و ادامه داشت تا اینکه در سال 1374 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شرح وظایفی تعریف می کند و جهت شکل دادن و یا ایجاد محدوده های ممنوعه تردد با رویکرد محیط زیستی، در ماده 6 این قانون این عنوان به صراحت عنوان شده است و آیین نامه اجرایی هم جهت آن تعیین شده است است.

با طرح تازه ترافیک از بین بردن می‌شود؟ ، زوج و فرد&quot، آیا &quot

نماینده وزیر کشور در شورای ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: بر اساس این طرح، حدود جغرافیایی محدوده طرح ترافیک و همچنین ساعت آن بر اساس ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تعیین شده است است.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ادامه داد: این روند تا سال 1379 ادامه پیدا کرد ولی در این سال به منظور ایجاد یک مدیریت واحد شهری در پایتخت قانونی در مجلس مصوب می شود تحت عنوان قانون الحاق سه تبصره به بند 12 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، این قانون در اوایل سال 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و بعد از آن گفته می شود کلیه امور راهنمایی و رانندگی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران برابر سیاست ها و برنامه های شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در چهارچوب این قانون باید صورت بگیرد. البته این قانون یک آئین نامه اجرایی نیز داشته است که باید به وسیله وزارت کشور و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ایجاد می شد.

دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور در تشریح جزییات طرح ترافیک پیشنهادی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره اینکه هنوز این طرح نهایی و تصویب نشده، اعتقاد

وی تاکید کرد: در آخرهای سال 1379 این آئین نامه اجرایی به تصویب هیات وزیران می رسد که در آن امور راهنمایی و رانندگی تعریف می شود. این امور عبارت بود از کنترل، تنظیم و تسهیل عبور و مرور، کنترل معاینه فنی، امور مربوط به تصادفات، اجرائیات، اخذ جرایم رانندگی و آموزش همگان که جهت اینکه این سیاست ها در پایتخت کشور عزیزمان ایران پیاده سازی شود شورایی تشکیل می شود تحت عنوان شورای حمل و نقل و ترافیک شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران که اعضای آن مشمول بر شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان مدیر شورا، نماینده وزیر کشور، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، مدیر پلیس راهنمایی و رانندگی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و مدیرعامل شرکت حمل و نقل و ترافیک شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران می شود.

محمدیان تصریح کرد: شورای ترافیک شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تا دهه 90 پنج عضو داشت ولی در دهه 90 اصلاحیه ای به این مصوبه هیات وزیران می خورد که به منظور ایجاد هماهنگی زیاد با سیستم حاکمیت، نماینده استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز عضو این شورا شود. به این ترتیب تعداد اعضای این شورا از پنج نفر به شش نفر زیاد کردن پیدا می کند. لذا مدیریت ترافیک شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در حال حاضر متوجه شورای ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران است.

وی افزود: در سال 1389 قانون پیگیری به تخلفات رانندگی را داریم که به وسیله مجلس شورای اسلامی مصوب می شود و در ماده 18 این قانون تعریف شده است که تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی، محیط زیست و یا شهرداری های مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می شود و مطابق ضوابط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، به تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان ها و در پایتخت کشور عزیزمان ایران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران می رسد، ممنوعه قلمداد می شوند و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع جهت متخلف به او اخطار می کند از محدوده طرح ترافیک خارج شود که در صورت ادامه تخلف جهت هر یک ساعت، متخلف یک برابر جریمه خواهد شد.

با طرح تازه ترافیک از بین بردن می‌شود؟ ، زوج و فرد&quot، آیا &quot

وی ادامه داد: نقش شورای عالی ترافیک به عنوان عالی ترین مقام تصمیم گیری در حوزه ترافیک شهری در اینجا در قالب ضابطه گذار آمده هست. یعنی اگر می خواهند محدوده ای را مصوب کنند چه در کلانشهرها و چه در پایتخت کشور عزیزمان ایران باید بر اساس ضوابط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور باشد که این ضوابط در جلسه 110 این شورا به تصویب رسیده و بر روی وب سایت شورای عالی ترافیک نیز قرار گرفته هست. به این ترتیب برابر قانون تفویض اختیاری به استان و دستگاه های زیردست انجام شده است که باید مطابق محدوده های ممنوعه آن در کلانشهرهای دیگر غیر از پایتخت کشور عزیزمان ایران در شورای ترافیک استان که ریاست آن بر عهده استاندار و یا معاون عمرانی است و در پایتخت کشور عزیزمان ایران شورای ترافیک شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را به تصویب برسانند.

محمدیان تاکید کرد: جریمه ای که جهت ورود به این طرح گذاشته می شود عنوان دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر کدی وجود دارد تحت عنوان ورود غیرمجاز به محدوده های ممنوعه که رقم 20 هزار تومان به ازای 24 ساعت تعیین شده است ولی قانونگذار اعلام کرده که این عنوان به منزله ورود ممنوع هست. یعنی اکنون قیمت آن در تعرفه های مصوب 90 هزار تومان محاسبه شده است است و پنج نمره منفی نیز جهت متخلف در نظر گرفته می شود. البته اگر این تخلف استمرار داشته باشد و پلیس به فرد به شکلی اطلاع رسانی کند که تخلف انجام شده است و باز هم استمرار صورت بگیرد، پلیس هر یک ساعت یک بار می تواند مبلغ 90 هزار تومان را به عنوان جریمه محاسبه کند که در حال حاضر زیرساخت های ما به گونه ای نیست که پلیس امکان اطلاع رسانی به فرد را داشته باشد.

دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور در تشریح جزییات طرح ترافیک پیشنهادی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره اینکه هنوز این طرح نهایی و تصویب نشده، اعتقاد

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به قانون هوای پاک مصوب 18 مرداد ماه امسال اشاره کرد و افزود: قانون هوای پاک به وسیله مجلس شورای اسلامی نهایی و به دولت ابلاغ شد. به این ترتیب زمانی که این قانون می آید قانون قبلی یعنی نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و آئین نامه آن به کلی ملغی می شود. قبلا ظرفیتی در ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا وجود داشت که در قانون تازه عینا همین ماده در ماده 7 آمده است که بار دیگر عنوان کرده که محدوده ها در شهرها مشخص و ترافیک و آلودگی بر اساس آن باید مدیریت شود.

دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور ادامه داد: البته باید جهت قانون تازه آئین نامه تصویب شود که تا کنون این کار انجام نشده هست. لذا با توجه به آنچه که در حال حاضر مورد استناد قرار می گیرد حیات ماده 18 و ضوابط آن همچنان حاکم است و بر اساس آن اقدام می کنیم. البته ممکن است در سال آینده با توجه به آئین نامه اجرایی، ماده 7 قانون هوای پاک تدوین و شرایط به گونه دیگری رقم بخورد. آئین نامه قانون تازه در گردش کار است ولی آنچه که در حال حاضر داریم ماده 18 قانون پیگیری به تخلفات و ضوابطی است که شورای عالی جهت آن مشخص کرده است.

با طرح تازه ترافیک از بین بردن می‌شود؟ ، زوج و فرد&quot، آیا &quot

وی در تشریح پیشنهاد تازه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت طرح ترافیک گفت: شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بر اساس پیشنهاد تازه خود با نشانه اصلاح عملکرد یا ارتقای عملکرد طرح ترافیک و محدوده زوج و فرد به شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران موضوعاتی را مطرح کرده که باید به شورای ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران ارائه کند تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تصریح کرد: در حال حاضر حدود 118 هزار پلاک مجوز تردد در محدوده طرح ترافیک را دارند که از این تعداد حدود 20 هزار پلاک متعلق به سهمیه مجوزهای روزانه هست. یعنی کسانی که نتوانستند و یا نمی توانند و یا امتیاز مورد نیاز جهت گرفتن مجوز هر سال را ندارند. به این ترتیب حدود 98 هزار پلاک متعلق به دستگاه های دولتی، نهادها، ارگان ها، شرکت های بخش خصوصی، سکنه و هر آن کسی است که در این چهار دهه متقاضی بوده و با مکانیزمی در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به صدور مجوز طرح ترافیک بر اساس امتیاز بندی جهت این افراد اقدام شده است است.

وی افزود: در شرایط فعلی اگر از 20 هزار ظرفیت مجوز روزانه آمار بگیریم عمدتا سقف این ظرفیت در طول هفته پر نمی شود. لذا سهمیه ثابت سر جای خود بوده و سهمیه های روزانه که باید جهت برقراری عدالت جهت مردمی که کار واجب داشته اند داده می شده است نیز هیچ گاه از سقف 20 هزار مجوز عبور نکرده هست. جهت افرادی که مجوز روزانه دریافت می کردند تعرفه دو قیمتی وجود دارد به طوریکه عوارض خودروهایی که صبح اول وقت و در پیک وارد می شدند نزدیک به 40 هزار تومان بود و اگر در ساعات غیرپیک وارد می شدند با رقم پایین تری تعیین می شد.

وی ادامه داد: در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بعد از بررسی به این نتیجه می رسند که چیزی تحت عنوان سهمیه مطرح نشود و کلیه سهمیه دستگاه های دولتی و … از بین بردن شود و 20 هزار مجوز روزانه به 118 هزار مجوز ورود تعمیم داده شود. شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با مکانیزمی که تعریف می کند به دنبال این است که کلیه متقاضیان ورود به طرح ترافیک وارد محدوده طرح شوند ولی نگرانی از این جایی شروع می شود که ما هنوز به این اطمینان خاطر نرسیده ایم که آیا با برداشتن سهمیه ها و اعلام این ظرفیت، به علت وجود چهار میلیون خودرویی که گفته می شود در سطح شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تردد می کنند آیا هجوم وسایل نقلیه به محدوده طرح ترافیک زیاد می شود یا خیر؟ و آیا امکان دارد که این قضیه باعث ازدحام در هسته مرکزی شهر شود؟

مصوبه قطعی شورای ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت طرح ترافیک تازه صادر نشده است

وی تاکید کرد: به دنبال این هستیم که مکانیزمی جهت این عنوان مشخص شود. در حال حاضر مکانیزمی که به وسیله شهرداری اعلام می شود بر اساس مدلی است که در دنیا اجرا شده است است و آن مدل با مکانیزم مدیریت قیمتی و بر اساس تعرفه و قیمتی است که با سیاست تشویق و ضد تشویق و بر اساس قیمت مشخص می شود و رفت و آمد تردد و ورود به طرح را با این شیوه تنظیم می کنند. در حال حاضر چارچوب کلی در شورای ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران نهایی شده است است ولی در شرح هنوز بحث هایی وجود دارد که تا این لحظه مصوبه قطعی شورای ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت طرح ترافیک تازه صادر نشده ولی چارچوب کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

تعیین مکانیزم های شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در طرح تازه ترافیک تأثیرگذار است

شورای شهر مرجع قیمت گذاری عوارض ورود به طرح تازه ترافیک

محمدیان با اشاره به اینکه قانونگذار نوع قیمتی که جهت طرح باید گذاشته شود را به طور کامل در اختیار شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار داده هست، افزود: یکی از بحث ها در جلسات این است که باید بازخورد تصمیمات شورا در حوزه قیمت ها گرفته شود. اگر مکانیزمی بر اساس قیمت های شهرداری در شرایط فعلی گذاشته شود و شورای شهر معافیتی قائل شود و یا قیمت ها را اوج و پایین کند در شیوه اجرای این طرح اثرگذار خواهد بود. لذا به دنبال این هستیم که در حوزه قیمت بازخوردی از شورا داشته باشیم و بعد این مصوبه می تواند مورد بحث و بررسی دقیق قرار گیرد. در حقیقت در مواردی دیگر در شورای ترافیک شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مستقلا عمل می کردیم ولی در این مورد چون شیوه ما وابسته به قیمت است باید بازخوردی از شورا دریافت کنیم و بعد از تعیین زحمت قیمت به وسیله شورا می توان پیشنهاد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را با کم و کیفی که به ما گزارش داده است مورد بررسی قرار دهیم.

نماینده وزیر کشور در شورای ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: این دغدغه جهت ما وجود دارد که تضمین های کافی را جهت کنترل تعداد تردد در 30 کیلومتر مربع هسته مرکزی داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه در تیرماه سال 1395 هیات وزیران تشکیل کارگروه کم کردن آلودگی هوای کلانشهرها را مصوب کرده هست، افزود: در شرح وظایف این کارگروه اجرای طرح LEZ در کلانشهرها مورد تاکید قرار گرفته و عنوان شده است در کلانشهرها محدوده هایی تحت عنوان LEZ اجرا شود. لذا این عنوان در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ظرف مدت یک سال مورد بحث و بررسی قرار داده شد و نهایتا محدوده زوج و فرد با عنوان محدوده LEZ تلقی شد و با هماهنگی پلیس علاوه بر اینکه زوج و فرد بودن خودروها را چک می کردیم داشتن و یا نداشتن معاینه فنی در این رینگ کنترل می شد.

20 درصد از مساحت پایتخت درسیطره محدوده های ترافیکی

محمدیان ادامه داد: محدوده طرح ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران 30 کیلومتر مربع است که حدود پنج درصد مساحت قانونی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را در بر دارد و محدوده زوج و فرد نیز 80 کیلومتر مربع از سطح شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران یعنی حدود 14.5 درصد از مساحت شهر را در بر می گیرد.

اجرای طرح اخذ عوارض بر روی محدوده طرح زوج و فرد جهت سال 97 فعلا ملغی است

وی ادامه داد: بر اساس مکانیزم قبلی که جهت زوج و فرد در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اجرا می شد، کنترل معاینه فنی را نیز در این محدوده اعمال کرده ایم، در حالی که در پیشنهاد تازه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران طرح زوج و فرد نیز همانند طرح ترافیک مشمول بر عوارض می شد. البته این مباحث مورد بحث و بررسی قرار داده شد که در نهایت، کلیات این طرح به این سمت رفته است که اجرای طرح اخذ عوارض بر روی محدوده طرح زوج و فرد جهت سال 97 فعلا ملغی است و همان زوج یا فرد و LEZ که در سال 1396 در حال اجراست با همین ساختار و مکانیزم در سال 97 نیز ادامه پیدا می کند. البته این اجازه را به شهرداری داده ایم که کار کارشناسی انجام داده و اگر مستنداتی را دارند ضمن ارائه آن با سیاست قیمت گذاری، شرایط بهتری را جهت محدوده زوج و فرد اجرایی کند و البته پیشنهاد خود را باید به شورای ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران ارائه کند و اگر مورد قبول قرار گرفت، طرح زوج و فرد از بین بردن و طرح عوارض بر روی محدوده 80 کیلومتر مربعی هسته مرکزی پایتخت کشور عزیزمان ایران اجرایی خواهد شد.

محمدیان تاکید کرد: تا این لحظه و با توجه به مستنداتی که ارائه شده است و گزارشاتی که به وسیله شهرداری داده شده است است این تصمیم گرفته نشده است و طرح زوج و فرد جهت سال آینده روال عادی خود را همچون امسال حفظ خواهد کرد. جهت طرح ترافیک نیز خواسته ایم که همان ظرفیت 118 هزار ورود به طرح حفظ شود، ولی مکانیزم اجرا مورد بحث است که سهمیه ها داده شود یا خیر؟ و در صورت پرداخت با چه قیمتی باشد و یا اینکه سهمیه ها به کلی از بین بردن و آزادانه همه را در اختیار عموم قرار دهیم که به این ترتیب با سیاست قیمت متغیر در طول روز، ترافیک درون محدوده طرح ترافیک را مدیریت کنیم.

چارچوب کلی طرح ترافیک تازه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در شورای ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران بسته شده است است

طرح تازه ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران هنوز قطعی نیست

نماینده وزیر کشور در شورای ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه تا کنون چارچوب کلی طرح ترافیک تازه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در شورای ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران بسته شده است هست، افزود: این طرح هنوز قطعی نشده و بعد از طرح در شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و بازخورد اعضا در خصوص بحث تعیین قیمت ها می تواند در شورای ترافیک شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به تصویب برسد. بحث قیمت گذاری در حوزه اختیارات شورای ترافیک شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیست. لذا پایه اولیه قیمت ها باید به وسیله شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام شود. طرح ترافیک تازه نه در دولت مصوب شده است و نه در دستور کار شورای ترافیک قرار داشته هست. این عنوان تنها در شورای ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسات متفاوت و ظرف یک ماه گذشته مطرح شده است هست. چار چوب کلی تقریبا مشخص شده است ولی مصوبه شورای ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران نهایی و ابلاغ نشده است.

احتمال قطعیت طرح تازه ترافیک طی روزهای آینده

حق وزارت کشور جهت ملغی کردن اخذ عوارض محدوده طرح ترافیک

وی افزود: ممکن است ظرف روزهای آینده این عنوان به قطعیت برسد؛ البته محدوده زمانی نیز تعیین شده است که تصور می کنم تا قبل از 15 بهمن ماه این عنوان باید به وسیله شورای ترافیک شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مصوب و به فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ارسال شود تا در آنجا در هیات تطبیق فرمانداری به خاص در حوزه قیمت ها مجددا کنترل شود تا با قوانین و ضوابط مغایرتی نداشته باشد. بعد از تأیید فرمانداری این طرح می تواند اجرایی شود ولی قانونگذار یک حق را جهت وزارت کشور برابر ماده 85 قانون شوراها در نظر گرفته است که اگر اخذ عوارض، پرسشها و مشکلاتی ایجاد کند وزارت کشور می تواند به عنوان اخذ عوارض ورود پیدا کند و اخذ آنها را ملغی کند.

ضریب افزایشی عوارض ورود به طرح ترافیک در ساعت های پیک تردد

ضریب بالای عوارض در ساعات پیک تردد محرک مردم جهت عوض کردن شیوه سفر

دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور در تشریح تاثیر طرح تازه ترافیک بر کم کردن آلودگی هوا و نگاه درآمدزایی این طرح جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: قیمت هر لحظه به این مفهوم نیست که در صورت زیاد کردن می تواند تاثیر مثبت داشته باشد؛ بلکه در مواقعی با پایین آوردن قیمت می توانیم ترافیک را در این طرح در طول روز مدیریت کنیم. زمانی که ما در ساعت های پیک ازدحام، تقاضای اوج داریم می توانیم قیمتی را مشخص کنیم و جهت ساعت های پیک ضریب افزایشی در نظر بگیریم و با این سیاست هر چه ضریب ساعات پیک بالاتر می رود مردم بررسی خواهند کرد که امکان پرداخت این هزینه را در طول روزهای متفاوت ندارند. لذا نحوه و وقت سفر خود را جابجا می کنند و یا از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند. این شیوه در سایر کشورهای دنیا نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

وی ادامه داد: با عبور از ساعات پیک و در ساعات غیرپیک می توان قیمت عوارض را پایین تر از حال معمولی آورد، لذا عموما این نیست که سیاست قیمتی دنبال کردن درآمدزایی هست. در این شیوه نمی خواهند ممنوعیت ایجاد کنند. بلکه سیاست ضد تشویقی جهت بهره گیری حداکثری از ظرفیت های خالی در محدوده های طرح ترافیک اعمال می شود.

محمدیان تاکید کرد: در مهندسی حمل و نقل شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در محدوده طرح ترافیک پیک تردد و اوج در صبح وجود دارد. نیمچه قله ای نیز در ظهر وجود دارد و در بعد از ظهر نیز قله ای با ارتفاع کمتر و گستردگی زیاد در محدوده طرح ترافیک به عنوان پیک ترافیک در محدوده قابل مشاهده هست. وظیفه مهندسی ترافیک این است که به نحوی عمل کند که این قله ها را پایین بیاورد و این ترافیک را در طول روز پخش کند.

تخفیف های 20 تا 30 درصدی ورود به طرح جهت خودروهای دارای معاینه فنی

وی ادامه داد: در این راستا، سیاست قیمتی به دنبال پایین آوردن قله ترافیک صبح در محدوده طرح ترافیک هست. در پیشنهادی هم که به شورای ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران ارائه شد سه مقطع زمانی ارائه شده است هست. پیک صبح، وسط روز و بعد از ظهر در نظر گرفته شده است که جهت پیک های صبح و بعد از ظهر ضریب افزایشی در نظر گرفته می شود و جهت بازه طول روز نیز ضریب کاهشی در نظر گرفته می شود تا بتوانند قله های پیک ترافیک در محدوده را پایین بیاورند. همچنین سیاست های تشویقی در نظر گرفته شده است که اگر خودرویی معاینه فنی برتر داشته باشد از تخفیف های 20 تا 30 درصدی جهت تعرفه پرداخت عوارض استفاده کند. ابزار قیمت در دنیا نیز به این شکل مورد استفاده قرار می گیرد که جهت انجام کارهای مناسب با دادن تخفیفات به مردم جاذبه ایجاد کنند و با اوج بردن قیمت از ایجاد قله های ترافیک در ساعات پیک جلوگیری می کنند که به این ترتیب مدیریت ترافیک در طول روز را انجام می دهند.

شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در قیمت گذاری عوارض ورود به طرح ترافیک شرایط جامعه را در نظر بگیرد

دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور ادامه داد: در پیشنهاد ارائه شده است ضریب افزایشی جهت روزهای آلودگی هوا نیز در نظر گرفته شده است هست. به این ترتیب در طرح ترافیک تازه به دنبال این هستند که اگر فردی کار مهم دارد با سقف قیمتی اوج می تواند وارد طرح شود و به عنوان یک شهروند قانون مدار جریمه نمی شود ولی باید عوارض ورود به طرح را پرداخت کند؛ ولی در این راستا باید شرایط جامعه را درک کرد و قطعا شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران این حساسیت و مباحث روز جامعه را جهت قیمت گذاری مد نظر قرار خواهد داد.

اعمال تغییرات طرح ترافیک از 15 فروردین سال 97

محمدیان با تاکید بر اینکه همه بحث های مطرح شده است مربوط به 15 فروردین سال 1397 به بعد هست، افزود: بی تردید تا شب عید هیچ شرایط خاصی جهت ورود به هسته مرکزی شهر لحاظ نخواهد شد و روال موجود ادامه پیدا خواهد کرد و هر آنچه که مورد تصویب قرار می گیرد جهت بعد از 15 فروردین ماه سال آینده اجرایی خواهد شد. ضمنا اجرای این طرح الزاماتی دارد که باید دوربین هایی راه اندازی شود و زیرساخت های مورد نیاز فراهم شود، همچنین دوربین های موجود باید به هنگام شوند و جهت کلیه خروجی ها دوربین راه اندازی کنند و حتی تعدادی از نقاط داخل طرح نیز به دوربین مجهز شوند.

فراهم کردن زیرساخت ها از الزامات اجرایی طرح ترافیک تازه هستند

اجرای طرح تازه ترافیک منوط به تأیید راهور تهران

وی افزود: فراهم کردن این زیرساخت ها از الزامات اجرایی طرح ترافیک تازه هستند که اگر قرار باشد بعد از 15 فروردین ماه سال آینده اجرایی شود باید زیرساخت های تأمین شده است جهت اجرای طرح تازه ترافیک، به وسیله بخش IT پلیس ناجا کنترل شود، آیا که سطح تخلف باید با بهره گیری از این زیرساخت ها انجام شود و بعد از کسب تایید قسمت فنی راهنمایی و رانندگی پایتخت کشور عزیزمان ایران است که این طرح توانایی اجرا پیدا می کند.

طرح زوج و فرد مصوبه دائمی شدن دارد

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر نظر کارشناسان مبنی بر غیرقانونی بودن اجرای دائمی طرح زوج و فرد در سطح شهر تهران، گفت: طرح زوج و فرد جهت شرایط اضطرار بود ولی با توجه به هجوم خودروها و بنا به درخواست پلیس راهنمایی و رانندگی جهت کنترل تردد در محدوده 80 کیلومتر مربعی مرکز شهر درخواست شد که اجرای این طرح استمرار پیدا کند. این طرح در حال حاضر مجوزهای قانونی خود را دارد و به همین جهت چندین بار دستگاه های نظارتی بر این طرح ایراد گرفتند؛ ولی مستندات قانونی ارائه شد و مشکلی جهت اجرای آن وجود ندارد و در حال حاضر این طرح همراه با کنترل معاینه فنی در حال اجراست. طرح زوج و فرد مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور را جهت دائمی شدن گرفته است.

مهلت 6 ماهه به شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت ارئه طرح جایگزین زوج و فرد

وی افزود: اگر طرح زوج و فرد مقرر باشد با شرایط فعلی ادامه پیدا کند نیاز به مصوبه خاصی ندارد؛ ولی اگر شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مطالعات خود را انجام دهد و طرح جایگزین پیشنهاد کند که بر پایه اصول عوارض و یا مکانیزم دیگری باشد اجازه داده ایم که طرح خود را تا تیرماه سال آینده به شورای ترافیک شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ارائه کند. اگر تا آن موقع این طرح ارائه شد و توانست نظر اعضا را جلب کند احتمال اینکه در شش ماهه دوم سال 1397 محدوده زوج و فرد با مکانیزم دیگری اجرا شود وجود دارد ولی در حال حاضر کلیات به این سمت است که با همین مکانیزم فعلا ادامه پیدا کند.

محمدیان در بخش دیگری از صحبت های خود به عنوان طرح LEZ و تاثیر آن بر کم کردن آلودگی هوا اشاره کرد و افزود: کنترل آلودگی هوای شهر از طریق طرح LEZ دنبال می شود که مصوبه هیات وزیران دارد. این طرح در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مطرح و با توجه به ایجاد زیرساخت های مورد نیاز به خاص ایجاد ساختار سیستم یکپارچه معاینه فنی کشور عزیزمان ایران (سیمفا) اجرایی شده است هست. به این ترتیب تمامی مراکز معاینه فنی سبک و سنگین اطلاعات خود را در سراسر کشور به سرور شرکت شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور ارسال و این سرور به صورت آنلاین با سرور شماره گذاری پلیس ناجا در ارتباط است.

امکان از بین بردن طرح زوج و فرد به مرور زمان

آغاز حدود تازه آلایندگی و معاینه فنی برتر در تهران

وی ادامه داد: ترویج معاینه فنی در خودروها به کم کردن آلودگی هوا کمک می کند لذا جهت ایجاد ساختار و فرهنگ مورد نیاز این طرح را بر طرح زوج و فرد منطبق کرده ایم و به مرور وقت با کارشناسی های زیاد ممکن است طرح زوج و فرد از بین بردن شود. برنامه دولت جهت کنترل آلودگی هوا توسعه معاینه فنی است که در حال حاضر معاینه فنی به صورت یکپارچه در حال انجام است و حدود تازه آلایندگی و معاینه فنی برتر در پایتخت کشور عزیزمان ایران از ماه گذشته شروع شده، در این معاینه فنی که ممکن است بر اساس تصمیم شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تخفیف هایی در ورود به طرح ترافیک تازه جهت آن مد نظر قرار گیرد مردم ترغیب خواهند شد که به سمت اخذ معاینه فنی برتر حرکت کنند.

وی تاکید کرد: در این معاینه فنی حدود آلایندگی سخت تر می شود و آینده کنترل آلودگی هوا در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران روی خودروها به عنوان LEZ و معاینه فنی و اعمال شرایط سخت گیرانه در اخذ معاینه فنی مرتبط خواهد بود که به مرور در حال پیاده شدن است.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک در تشریح مطالعات انجام شده است در خصوص طرح LEZ (محدوده کم کردن آلودگی هوا) گفت: قطعا در مرحله بعد از کنترل معاینه فنی در محدوده زوج و فرد، حدود آلایندگی سختگیرانه تر می شود و در آینده کنترل آلودگی هوا در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بر مبنای طرح LEZ و معاینه فنی و شرایط سختگراینه تری که در معاینه فنی اعمال خواهد شد، پیگیری می شود که این طرح به مرور در حال اجر هست. ولی باید به این توصیه توجه داشت که در اعمال سختگیری های زیاد در ورود آلایندگی معاینه فنی ها ممکن است بعضی از خودروها که منبع درآمد افراد هستند نتوانند حدود آلایندگی را پاس کنند و به طبع آن روزی 50هزار تومان جریمه خواهند شد لذا باید به صورت پله به پله این طرح را به پیش ببریم و با مدیریت درست نقش موثری در کم کردن آالودگی هوا به خاص کنترل منابع متحرک شهر ایفا کنیم.

به زودی در تمام سطح پایتخت کشور عزیزمان ایران کنترل آلودگی اجرا می شود

وی راجع به اینکه طرح ترافیک تازه پیشنهادی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مبنای محیط زیستی و کم کردن آلودگی هوا دارد یا خیر ؟ گفت: نشانه مهم طرح ترافیک که ازسال 1359 شروع شد کنترل ترافیک بوده هست. در آن سال ها پایتخت کشور عزیزمان ایران درگیر آلودگی هوا نبود، ولی جهت کنترل تردد خودروها این طرح اعمال شد که البته اگر بتوانید کنترل تردد خودروها را انجام بدهید تا حدودی کم کردن آلودگی هوا را نیز به همراه خواهد داشت. این در حالیست که طرح ترافیک تازه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران صرفا کم کردن آلودگی را دنبال نمی کند و این عنوان با پیگیری طرح LEZ محقق خواهد شد که امیدواریم به زودی بتوانیم در تمام سطح پایتخت کشور عزیزمان ایران کنترل آلودگی را اجرا کنیم.

به گفته وی، بی تردید کنترل معاینه فنی علاوه بر نقش مثبت در آلودگی هوا عنوان ایمنی را کنترل می کند که در کم کردن آمار تصادفات نقش به سزایی دارد. کم کردن آلودگی هوا در طرح ترافیکی تازه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در اولویت دوم واقع شده است است و این طرح زیاد مدیریت تردد خودروها در هسته مرکزی شهر را دنبال می کند.

محمدیان در خصوص اجرای طرح LEZ با شرایطی که در ابتدا اعلام شد و رنگ بندی خوردها را به همراه داشت گفت: مصوبات اولیه این طرح عوض کردن کرد آیا که زیر ساخت های مورد نیاز مهیا نبود. آخرین مصوبه ای که در این خصوص وجود دارد همان چیزی است که در حال حاضر اجرا می شود . ما زمانی می توانستیم طرح به شکل اولیه و با رنک بندی ماشین ها اجرا کنیم که زیرساخت های مورد نیاز مهیا می شد. ولی طرح را بر اساس آنچه که مطابق با وجود زیرساخت ها است به صورت گام به گام پیش خواهیم برد. درحال حاضر با ایاد سامانه یک پارچه معاینه فنی کنترل مکانیزه گواهی معاینه فنی و و همچنین جریمه مکانیزه جهت خودروها فاقد گواهی معاینه فنی محقق شده است است .

وی افزود:طرح LEZ درحال حاضر در رینک 80 کیلومتر مربعی زوج و فرد در حال اجر ا است که امیدواریم با راه اندازی دوربین ها در تمام سطح شهر این طرح را در مرحله بعدی در کل سطح شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اجرایی کنیم.

نمی توان قبل از اطلاع رسانی و پرداخت تسهیلات نوسازی، کامیون ها را متوقف کرد

دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه عمده مسئله آلودگی هوا به علت تردد کامیون های دودزا در درون شهر هست، افزود: عمده این کامیون ها از ساعت 22 تا 6 صبح در شهر تردد می کنند که باید برگه معاینه فنی آنها نیز کنترل شود. این اقدام شروع شده؛ ولی رانندگان این کامیون ها از قشر خاصی هستند و تنها منبع درآمد آنها نیز از این کامیون ها تامین می شود لذا نمی توان قبل از اطلاع رسانی دقیق و پرداخت تسهیلات جهت نوسازی کامیون هایشان ، خودروهای آنها را متوقف کرد. باید اجرای این طرح به صورت گام به گام اجرا شود.

نماینده وزیر کشور در شورای ترافیک شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در تشریح مطالعات طرح LEZ گفت: این طرح در شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران مورد مطالعه قرار داده شد و به همراه آن جهت نخستین بار سیاهه انتشارآلودگی هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران منتشر شد که به الگویی جهت کشور بدل شد و به یکی از اسنادی بدل شد که در کارگروه کم کردن آلودگی هوای کلان شهرها در دولت مورد استناد قرار گرفت. ما باید به زیرساخت های اجرایی درون کشور توجه داشته باشیم و جهت اجرای طرح ها از زیرساخت های موجود استفاده کنیم.

وی افزود: جهت طرح LEZ به شکل اولیه زیرساخت های مورد نیاز فراهم نبود . جهت مثال جهت رنگ بندی خودروها خودروهای کاربراتوری و انژکتوری باید از هم تفکیک می شد که در حال حاضر بانک اطلاعاتی منطقی جهت جدا سازی این خودروها وجود ندارد. لذا تغییراتی در طرح اولیه داده شده است تا با زیرساخت های موجود امکان اجرای آن وجود داشته باشد.

شورای ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران باید سیاست های خود را اعلام کند

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در پاسخ به این پرسش که آیا عدم عضویت طرح ترافیک جهت سال آینده به وسیله شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران پیش از تصویب طرح ترافیک تازه کار عجولانه ای بوده است یا خیر؟ گفت: تا به امروز یعنی 19 دی ماه سال1396 هنوز مصوبه ای قطعی در خصوص این طرح وجود ندارد لذا قاعدتا این بحث سریعتر مطرح می شد جهت مثال این پرسشها باید اوایل امسال مطرح می شد ولی از سوی دیگری مدیریت شهری تازه از مهرماه مستقر شده است و این طرح را در دستور کار خود قرار داده است.

بهتر بود شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ابتدا مصوبات مورد نیاز را جهت طرح تازه ترافیک اخذ و سپس رسانه ای می کرد

وی تاکید کرد: بهتر بود شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ابتدا مصوبات مورد نیاز را اخذ می کرد و سپس در فضایی آرام و بدون رسانه ای کردن این عنوان به صورت مدیریت شده است طرح را مورد بحث و بررسی قرار می داد و افکار عمومی را زمانی از عنوان مطلع می کرد که طرح به نتیجه نهایی رسیده بود. ولی در حال حاضر اتفاق خاصی نیفتاده و طرح در حال بررسی است و به دنبال این هستیم که در پایتخت کشور عزیزمان ایران طرحی اجرا شود که کمترین پرسشها و تبعات را به همراه داشته باشد.

واژه های کلیدی: ایران | کنترل | ترافیک | ترافیک | شهرداری | شورای شهر | طرح ترافیک | هوای پایتخت | مجلس شورای اسلامی | شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs