هشدار دادن روسیه پوتین شایعات آزادی بیان

هشدار دادن: روسیه پوتین شایعات آزادی بیان اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی بند 16شاخص‌ها مبنی بر عدم عضویت شهردار‌ آینده در شوراحذف شده است / شهردار می‌ت

عضو منتخب شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: شهردار آینده باید در افکار عمومی به پاکدستی، مبارزه با فساد و رانت‌خواری شهره باشد.

بند 16شاخص‌ها مبنی بر عدم عضویت شهردار‌ آینده در شوراحذف شده است / شهردار می‌ت

شهربانو امانی: بند 16شاخص ها مبنی بر عدم عضویت شهردار آینده در شوراحذف شده است / شهردار می تواند از میان اعضای شورا باشد

عبارات مهم : ایران

عضو منتخب شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: شهردار آینده باید در افکار عمومی به پاکدستی، مبارزه با فساد و رانت ذلت شهره باشد.

شهربانو امانی، منتخب شورای پنجم در گفت وگو با ایلنا با اشاره به شاخص های بررسی شده است جهت شهردار آینده تهران، در جلسه اخیر شورای پنجم گفت: این کارگروه 7 نفره مشخصات عمومی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران را در جلسه رسمی در اختیار اعضای شورا قرار داد. بند بند این شاخص ها که مشمول بر شاخصه های فردی و مدیریتی شهردار آینده بود، در جلسه شورا بررسی شد و بند 16 این شاخص ها مبنی بر عدم عضویت شهردار آینده در شورای پنجم بود که به اتفاق آرا از بین بردن شد.

بند 16شاخص‌ها مبنی بر عدم عضویت شهردار‌ آینده در شوراحذف شده است / شهردار می‌ت

این عضو شورای پنجم با اشاره به فرآیند گزینش شهردار تصریح کرد: همه داوطلبان در یک فرآیند کاملاً تدوین شده است از طرف خود یا دیگران به شورا معرفی خواهند شد و اعضای شورا با ارزیابی و سنجش یک نفر را به عنوان شهردار گزینش خواهند کرد.

امانی در مورد نحوه ارزیابی و سنجش شورای پنجم جهت گزینش شهردار اضافه کرد: شورا از همان ابتدا با شفافیت مواضع خود را اعلام کرده هست، در حال حاضر ما در هفت کمیسیون تخصصی در حال بررسی و ارزیابی پرسشها پایتخت کشور عزیزمان ایران هستیم و در این زمینه از کمک اعضای شورای چهارم و کارشناسان استفاده می کنیم تا روشن شود؛ چه شهری را می خواهیم تحویل بگیریم و پایتخت کشور عزیزمان ایران در چه شرایطی هست. این پرسشها در روند گزینش و شاخص های شهردار آینده نقش اساسی بازی خواهند کرد.

عضو منتخب شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: شهردار آینده باید در افکار عمومی به پاکدستی، مبارزه با فساد و رانت‌خواری شهره باشد.

عضو کمیسیون موقت عمران، حمل و نقل و ترافیک با اشاره به شاخص های شهردار آینده که در کارگروه 7 نفره مشخص شده است هست، ادامه داد: براساس این شاخص ها شهردار از میان مدیران تراز اول شهری و یا کسی که تجربه مدیریت کلان را دارد، گزینش خواهد شد. در این میان اگر کسی بخواهد از داخل شورا شهردار شود؛ نیاز به دو بار رای گیری دارد. در مرحله اول جهت لغو عضویت در شورا و در مرحله دوم رای گیری جهت گزینش شهردار.

عضو کمیسیون موقت عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای پنجم با اشاره به اینکه در آیین نامه «اجرای شرایط احراز تصدی سمت شهرداری مصوب شهریور سال 77 در هیات وزیران»، شاخصه های عمومی شهردار مشخص شده است است به شاخصه هایی مدنظر شورای پنجم به صورت ضمنی اشاره کرد.

امانی با تاکید بر اینکه شهردار آینده از نظر شورای پنجم باید پیشینه سیاسی اصلاح طلبی داشته باشد، تصریح کرد: شهردار آینده باید در افکار عمومی به پاکدستی، مبارزه با فساد و رانت ذلت شهره باشد و به استفاده از خرد جمعی، ارائه خدمات کارشناسی و بکارگیری نیروهای متخصص در روند تصمیم سازی و تصمیم گیری اعتقاد کامل داشته باشد. از همه مهم تر دارای سابقه اجرایی در سطح ملی همچون معاون مدیر جمهور، معاونان وزرا و … باشد.

بند 16شاخص‌ها مبنی بر عدم عضویت شهردار‌ آینده در شوراحذف شده است / شهردار می‌ت

این عضو شورای پنجم در پاسخ به این پرسش که از نظر شخص او شهردار آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران چه شاخصه هایی باید داشته باشد، تصریح کرد: شهردار آینده باید سابقه مدیریتی در سطح کلان داشته و عملکرد او در دوران تصدی اش نشان دهد که می تواند تعامل خوبی با دولت داشته باشد و همچنین نظارت پذیر باشد.

امانی با اشاره به اینکه یکی از پرسشها 14 ساله پایتخت کشور عزیزمان ایران نبود رابطه میان شهردار و دولت هست، ادامه داد: پایتخت کشور عزیزمان ایران 14 سال است به علت قطع رابطه شهردار با هیات دولت آسیب خورده هست. تعامل میان شهردار و دولت هم جهت من و هم جهت بقیه اعضای شورا اهمیت فراوان دارد، آیا که 20 الی 30 درصد پرسشها کشور در کلانشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بوده و اگر حکمروایی پایتخت کشور عزیزمان ایران به سطح قابل قبولی برسد، الگویی جهت سراسر کشور خواهد بود.

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداری | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs