هشدار دادن روسیه پوتین شایعات آزادی بیان

هشدار دادن: روسیه پوتین شایعات آزادی بیان اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی گدایی که با هواپیما سفر می‌کند!

بعضی از متکدیان با هواپیما جهت گدایی به پایتخت کشور عزیزمان ایران می آیند» این خبر سوژه احمد عبداللهی نیا جهت نیشخط شده است است.

گدایی که با هواپیما سفر می‌کند!

گدایی که با هواپیما سفر می کند!

عبارات مهم : ایران

بعضی از متکدیان با هواپیما جهت گدایی به پایتخت کشور عزیزمان ایران می آیند» این خبر سوژه احمد عبداللهی نیا جهت نیشخط شده است است.

گدایی که با هواپیما سفر می‌کند!

واژه های کلیدی: ایران | هواپیما | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs