هشدار دادن روسیه پوتین شایعات آزادی بیان

هشدار دادن: روسیه پوتین شایعات آزادی بیان اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار بین الملل واکنش پوتین به شایعات دربارۀ ثروت افسانه‌ای خود

رئیس جمهور روسیه گفت که شایعات مطرح شده است راجع به میزان ثروتش درست نیست و وی ثروتی ندارد. 

واکنش پوتین به شایعات دربارۀ ثروت افسانه‌ای خود

واکنش پوتین به شایعات دربارۀ ثروت افسانه ای خود

عبارات مهم : روسیه

رئیس جمهور روسیه گفت که شایعات مطرح شده است راجع به میزان ثروتش درست نیست و وی ثروتی ندارد.

العالم نوشت: ولادیمیر پوتین مدیر جمهور روسیه در مصاحبه با اولیور استون کارگردان آمریکایی، ثروت های نسبت داده شده است به خودش را رد کرد.

واکنش پوتین به شایعات دربارۀ ثروت افسانه‌ای خود

استون به پوتین گفت که شایعات می گوید شما ثروتمندترین مرد دنیا هستید که پوتین با قطع صحبت های استون فورا پاسخ داد: من ثروتی ندارم و هرچه دراین باره گفته شده است درست نیست.

وی در پاسخ به این پرسش استون که شما حساب های بانکی در قبرس دارید، گفت: هرگز، من هیچ حساب بانکی در آنجا ندارم. این خبرها صرفا شایعاتی دروغ است.

پوتین تأکید کرد: فکر نمی کنم که ثروت جهت انسان خوشبختی بیاورد. ثروت واقعی انسان همان آزادی و آزادی بیان و سود رسانی به جامعه از طریق کارهای مهمی است که در خاطره تاریخ و مردم باقی خواهد ماند.

رئیس جمهور روسیه گفت که شایعات مطرح شده است راجع به میزان ثروتش درست نیست و وی ثروتی ندارد. 

واژه های کلیدی: روسیه | پوتین | شایعات | آزادی بیان | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs