هشدار دادن روسیه پوتین شایعات آزادی بیان

هشدار دادن: روسیه پوتین شایعات آزادی بیان اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار بین الملل خبر پوتین به اسد ، روس ها ارتش سوریه را از نو می سازند ، پوتین تا حد

پوتین از ارتش سوریه خواسته است که این 130 هزار سرباز از ازتش عربی سوری جدید، طبق نقشه روسیه تقسیم شوند و علاوه بر اینها، 20 هزار سرباز سوری طی دو ماه آموزش ببین

خبر پوتین به اسد ، روس ها ارتش سوریه را از نو می سازند ، پوتین تا حد

پوتین تا حد زیادی با کشور عزیزمان ایران و ترکیه در مورد سوریه به توافق رسید / روس ها ارتش سوریه را از نو می سازند / خبر پوتین به اسد

عبارات مهم : آموزش

پوتین از ارتش سوریه خواسته است که این 130 هزار سرباز از ازتش عربی سوری جدید، طبق نقشه روسیه تقسیم شوند و علاوه بر اینها، 20 هزار سرباز سوری طی دو ماه آموزش ببیند. مأموریت این افراد، تنها تأمین امنیت راههای بین المللی بین استانهای سوریه است

الدیار چاپ بیروت نوشت: مدیر جمهور روسیه از طریق یکی از ژنرال های خود که فرمانده نیروهای روسیه در سوریه است به بشار اسد اطلاع داد که روسیه تا حد زیادی با ترکیه و کشور عزیزمان ایران در مورد کنترل اوضاع در سوریه به توافق رسیده است و دیگر نگرانی بابت منطقه کردی در شمال سوریه وجود ندارد.

از این رو، پوتین از بشار اسد خواست ارتش سوریه را از تمام جبهه ها عقب بکشد تا بزرگترین مرکز آموزش نظامی در خاورمیانه را بنا نهد، مرکزی به مساحت 37 هزار کیلومتر مربع، که ارتش روسیه 5هزار افسر و مربی نظامی جهت آموزش ارتش سوریه به این مرکز اعزام می کند، تا این افراد به اموزش 130 هزار سرباز سوریه جهت استفاده از توپخانه ها و موشکها بپردازند.

خبر پوتین به اسد ، روس ها ارتش سوریه را از نو می سازند ، پوتین تا حد

به گزارش «انتخاب»؛ این روزنامه عرب زبان آورده است: پوتین از ارتش سوریه خواسته است که این 130 هزار سرباز از ازتش عربی سوری جدید، طبق نقشه روسیه تقسیم شوند و علاوه بر اینها، 20 هزار سرباز سوری طی دو ماه آموزش ببیند. مأموریت این افراد، تنها تأمین امنیت راههای بین المللی بین استانهای سوریه هست. به این ترتیب، تعداد سربازان ارتش سوری تازه به حدود 170 هزار نفر می رسد که تحت رهبری سوریه و روسیه هستند. بدهید معنا، کشورهای دیگر در رهبری این ارتش تازه دخالتی نمی کند و مسئولیت کامل توزیع نیروها و همکاری با آنها در عملیات ارتش سوریه، تنها با روسیه است.

براساس برنامه ریزی روسیه، تعداد سربازان ارتش سوریه از 380 هزار، به 200 هزار نفر کم کردن پیدا می کند، یعنی حدود نیمی از افراد ارتش سوریه از آن جدا می شوند. رهبری ارتش سوری عربی جدید، در اختیار افسران ارشد ارتش روسیه به همراه افسران ارشد ارتش سوریه به صورت یکسان خواهد بود.

پوتین از ارتش سوریه خواسته است که این 130 هزار سرباز از ازتش عربی سوری جدید، طبق نقشه روسیه تقسیم شوند و علاوه بر اینها، 20 هزار سرباز سوری طی دو ماه آموزش ببین

ژنرال روسی علاوه بر اعلام این مطلب، به نقل از مدیر جمهور روسیه خطاب به اسد گفت: هواپیماهای روسیه پوشش هوایی ارتش عربی سوری تازه را بر عهده می گیرند، به استثنای حملاتی که هواپیماهای اسرائیلی بر مراکز حزب الله ترتیب می دهند. بر این اساس در صورتی که ارتش اسرائیل ارتش سوری تازه را نشانه قرار دهد، هواپیماهای روسیه در برابر انها می ایستند.

واژه های کلیدی: آموزش | روسیه | سرباز | سوریه | پوتین | سربازان | ارتش سوریه | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs