هشدار دادن روسیه پوتین شایعات آزادی بیان

هشدار دادن: روسیه پوتین شایعات آزادی بیان اخبار بین الملل

بند 16شاخص‌ها مبنی بر عدم عضویت شهردار‌ آینده در شوراحذف شده است / شهردار می‌ت

عضو منتخب شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: شهردار آینده باید در افکار عمومی به پاکدستی، مبارزه با فساد و رانت‌خواری شهره باشد. شهربا..

ادامه مطلب

واکنش پوتین به شایعات دربارۀ ثروت افسانه‌ای خود

رئیس جمهور روسیه گفت که شایعات مطرح شده است راجع به میزان ثروتش درست نیست و وی ثروتی ندارد.  واکنش پوتین به شایعات دربارۀ ثروت افسانه ا..

ادامه مطلب